Maxs寵物多用途無紡膠布

尺寸

数量

简介

+
點解寵物用既膠布都可以咁可愛😻如果狗狗出外散步仲可以當鞋著,受傷用外還可以防污穢同滑倒喔~ . . ✔️運動防護, 傷口包扎固定 ✔️狗狗可當戶外散步鞋 ✔️可直接手撕斷,不需用剪刀 Size: S/W2.5xL450, M/W5xL450, L/W7.5x450cm . 產品編號:CT052050

你可能感兴趣的商品